澳門人玩信用卡 – 大豐i-card 最低$1.5=1里!

澳門里數玩家必備!大豐i-card $1.5=1亞洲萬里通!

MO560 教你信用卡正確玩法

 1. 簡介
 2. 特點
 3. 小編推薦的其他優惠
 4. 年費及申請條件
 5. 關於i-card的常見疑問
 

1. 簡介

開始之前,先來一個冷知識:大豐銀行的信用卡不是由大豐銀行直接發行的,而是透過由BOCI(中銀信用卡(國際)有限公司)發行,所以在澳門提及BOCI信用卡其實就是大豐銀行卡中心的意思。另外,BOCI和BOC是不同的!BOCI是中銀香港的卡中心,以前中銀澳門(BOC Macau)都是由BOCI發卡的,不過之後中銀澳門有實力﹝有錢﹞就分手了,而現在中銀澳門的信用卡都是自己發行的。

大豐i-card是一張歷史悠久的信用卡,它主打網上消費/購票10倍分。雖然已經推出很長時間,不過每年都會延續10倍分的優惠。

可能大家未必知道有這張卡存在,但它是非常受里數玩家的歡迎喔!因為i-card是全澳門換里數兌換率最低的信用卡之一,換言之,它就是最強、最高價值、最值得你使用的。

i-card最大的特點就是:


 

2. 特點

2.1 以積分形式運作

所有簽賬回贈會以積分形式運作,積分有效期為3-4年,視乎卡種而定。持卡人名下所有BOCI信用卡的積分都可以合併使用。

所有大豐(BOCI)的信用卡都不是直接自動換里數的,需透過BOCI的積分計劃把積分轉換成里數。積分可以換3種飛行里數,不過小編相信大部份的澳門人都是換亞洲萬里通的,當然亦有其他產品可以換:BOCI簽賬得Fun禮品集


 

2.2 指定類別10倍分

指定類別包括網上交易、購票交易、消費分期。這些指定類別的簽賬交易都有10倍分,不設最低消費要求。而真正令i-card受歡迎的原因是網上交易,因為現今網購流行,各個外賣平台、淘寶交易、電訊公司網上交費之類都算是網上交易!用i-card來解決這些日常小額網上消費絕對是一個好選擇。

淘寶方面,可以綁定支付寶澳門後在淘寶進行交易,不過留意支付寶澳門會收取2.5%的信用卡手續費,不過扣除手續費後其實仍是有2.5%回贈的。順帶一提,支付寶澳門在淘寶活動期間會豁免信用卡手續費。(例如雙11/雙12/618/年貨節之類)

10倍分時的里數兌換比率🤩:

 • 每 $1.5 消費 = 1 亞洲萬里通
 • 每 $0.8 消費 = 1 鳳凰知音
 • 每 $1.2 消費 = 1 東方萬里行

每月的額外分上限為10000分。

現時i-card條款並沒有詳細說明「購票交易」的指定地點,只提及「於澳門購買之合資格電影戲票、演唱會及藝術表演門票交易」,但根據i-card以往的標準,以下這些地點的消費都可以享有10倍分,所以小編留下這些地點供參考一下。

UA銀河影院票務處、星際酒店大堂的電影票務處、旅遊塔影院、金光票務(威尼斯人渡假村酒店大堂售票處、金光綜藝館售票處、金沙城中心售票處、金沙娛樂場正門售票處,巴黎人售票處)、廣星傳訊、文化中心、新濠天地劇院票務處、新濠影匯票務處及百老匯酒店票務處。

所有關於10倍分的常見問題及注意事項,請到文章最尾的「常見疑問」查看。


 

2.3 10倍分 = 5%回贈

如果你不想儲里數的話,亦可以換現金回贈的,以20000分兌換$100簽賬額,10倍分後就等於5%回贈(因為消費$2000就可以換$100)。但小編是以里數為主題的,所以換現金簽賬額方面就不多說了,加上亦不需要甚麼教學。

<script>

 

3. 小編推薦的其他優惠

3.1 生日月份雙倍積分

生日月份的所有簽賬都有2倍分,包括澳門通自動增值都有2倍分!大家可以在生日月份瘋狂充值澳門通/MPay之後慢慢用🤣🤣

MPay 活用教學 - $7.5=1里

2倍分的里數兌換比率:

 • 每 $7.5 消費 = 1 亞洲萬里通
 • 每 $4 消費 = 1 鳳凰知音
 • 每 $6 消費 = 1 東方萬里行

 

3.2 年度消費送免費機場Lounge

每半年消費滿指定金額後,往後的半年就可以免費使用環亞Lounge。由2024年起,大豐(BOCI)送的免費機場貴賓室名額只可以用在環亞機場貴賓候機室,以後不再配備Priority Pass了。而新制度下的環亞名額可以分享給一名同行人士使用,這點亦算是不錯的。

BOCI有個優點是充值MPay都會計算在內,經常充值MPay的話已經等於每年最少贈送2次機場Lounge了。每張信用卡的簽賬都是獨立計算的,滿足簽賬要求後,主卡持卡人名下所有卡都可以共用免費次數。如果有多張信用卡滿足簽賬要求,免費次數可合併累積使用。

要注意的是,這張i-card只是白金卡的級別,所以他沒有消費12萬換取無限次名額的資格,與CTM卡大灣區卡是不同的。話雖如此,其實這張i-card都不會用來作太大的消費啦🤣

 • 消費3萬送1次(附屬卡共用)
 • 消費5萬送3次(附屬卡共用,可帶1人)
BOCI送機場Lounge的簽賬要求

 

4. 年費及申請條件

年費

新卡首三年自動豁免年費。

三年過後,根據BOCI的政策,只需一年簽賬滿$2000即可自動豁免,亦可打電話申請豁免。

 

申請條件

這張i-card只是白金卡的級別,只要持有澳門身份證的人士都可以申請,大學生都可以。如果大學生遇到大豐職員阻擋申請的話,前往其他分行或直接到卡中心交表即可。

順提一帶,現有客戶直接到卡中心(南通商業大廈11B)申請的話,多數情況只需申請人簽名即可,省去攜帶大量文件到大豐分行的麻煩。


<script>


<script>

 

5. 關於i-card的常見疑問

以下小編幫大家整理了一堆關於i-card的常見疑問😬

如果你覺得以下內容有點複雜或你有其他疑問的話,可以在MO560的Facebook向小編查詢喔。

 

1. 外幣交易會收手續費。

所有非MOP交易都會收1.95%的外幣手續費,如果於海外商鋪使用MOP簽賬的話則是0.95%(即誇境費,海外交易但不需轉換貨幣)。

 

2. i-card換里數要收費的,不過可以透過其他卡變免費。

根據以往經驗,CTM卡大灣區卡都可以免費換里數。由於持卡人名下所有BOCI信用卡的積分都是共用的,所以你可以使用CTM卡大灣區卡填表換里數,積分不夠便會自動扣減其他卡的積分,等於所有卡都免費換里數!

CTM卡 詳情 大灣區卡 詳情

扣分順序為:
1. 填寫在申請表格上的卡
2. 即將到期的積分的其他卡

 

3. i-card積分有效期為36個月

由於i-card只是白金卡,所以積分是3年期的,而CTM卡大灣區卡的積分是4年期。積分可以合併使用,但有效期是獨立計算的。

 

4. 多倍分是包含了原本的基本分($1=1分),所有額外積分會在下個月的月中送出。

2倍分即1+1 👉 1基本加1額外
10倍分即1+9 👉 1基本加9額外

基本分會在月結前就送出,而額外積分會在下個月的月中送出。

 

5. 外賣平台、淘寶交易、CTM網上交費都算網上交易!

根據小編以往幾年的經驗,所有外賣平台、淘寶交易、CTM網上交費之類的都是網上交易,$1.5=1亞洲萬里通!🤩

 

6. 自動轉賬不是網上交易。

必需自行於網上手動繳交費用才會視作網上交易,自動轉賬並不是網上交易。

 

7. 10倍分的每月上限的「每月」是按照日曆的月份計算,所有額外積分會在下個月的月中送出。

小編以下用了四種顏色去區分,方便大家了解。

例子:每月10號月結,3月20號在澳覓用了$2903月30號在餐廳食飯用了$2004月6號在mFood用了$1804月21號在網上買機票用了$1672

 • 4月10號出的月結單只會包含月結單上的消費的基本分,即670分(290+200+180)。
 • 然後4月中會出整個3月的額外分,即2610分(290x9)。餐廳不是指定類別,沒有額外分。
 • 5月10號出的月結單有1672分。
 • 然後5月中會出整個4月的額外分,即10000分(180x9+1672x9,每月上限10000分)。

以上是小編在網上查積分的經驗得出的結果,如果你只看月結單的話可能會有點複雜喔。

 

8. 澳門通自動增值不算網上交易

充值澳門通/Mpay沒有倍數,只有基本的$1=1分在生日月份仍有雙倍。

 

9. 每名客戶(以身份證號碼計算)每月最多可獲得額外積分獎賞上限為10,000分。

即每月網上消費滿MOP$1111.12就達到10000額外分上限了,所有超出的消費只有$1=1分。超出的部分在生日月份仍有雙倍。

 

10. 生日月份的雙倍分不會與任何其他多倍分共同存在。

所有10倍分的交易不會再同時享有生日月份的雙倍分。超出額外分上限的部分在生日月份仍有雙倍。

 

更多詳情關於i-card卡,可查看 - BOCI - 大豐i-card

更多詳情關於10倍分的規則,可查看 - BOCI - i-card 10倍分條款及細則


 

恭喜你,你已經完全了解大豐i-card的玩法了。

 

查看更多澳門信用卡

 

喜歡小編的文章嗎?比個Like支持我啦 🙂

Facebook: MO560
Instagram: mo560_travel

想追蹤澳門信用卡、飛行里數、旅遊資訊?
記得將MO560嘅追蹤設定調整為「最愛」!
打開埋「帖子通知」就保證唔會錯過!

歡迎留言討論、查詢、提問。


<script>


<script>

 

Please follow and like us:
馬上分享旅遊攻略!

16 thoughts on “澳門人玩信用卡 – 大豐i-card 最低$1.5=1里!

 1. 想問問用 i-card 作 CTM 電話費自動轉帳是 10 倍分嗎?還是一定要在 CTM 的網站進行網上繳費?

 2. 淘寶有10倍分嗎?但係咪要收外幣手續費?
  或者淘寶有冇其他卡建議使用?

 3. 請問係 facebook落廣告費,係咪唔當10倍積分
  因為icard 我試過,下個月月結單佢無加9倍積金。

 4. 請問10倍分的消費分期是指商户有分期計畫 進行商戶消費分期, 定係上BOCI辦月結單分期付款?
  謝謝解答

  1. 官方係:「於澳門商戶進行之消費分期交易」,至於具體邊D計10倍就最好打去問下,因為我都未試過用呢個

   記得將MO560 Facebook嘅追蹤設定調整為「最愛」!打開埋「帖子通知」就保證唔會錯過!
   https://www.facebook.com/MO560travel/

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *